Mariine

Tihtipeale kasutatakse paatides/jahtides/kaatrites autodesse mõeldud helitehnika komponente, mis veesõidukis ka töötavad – võiks öelda, et üsna hästi isegi, kuid paraku ajutiselt, sest need ei kannata mereniiskust ega muidugi ka merevett.
Nimelt oksüdeeruvad autosse mõeldud tooted veesõidukis väga ruttu ja muutuvad seeläbi kasutuskõlbmatuks. Veel üks asioluline faktor, mida autode kõlarid väga hästi ei talu, on otsene päikese­paiste. Olgugi et autos on kõlarid tihti näiteks tagaaknal, päästab seal palju auto enda klaas. Tavatehnikat veesõidukis kasutades kaotab kehtivuse ka valmistajapoolne garantii, kuna asjad paigaldati liigselt ekstreemsetesse tingimustesse, millega tootja arvestanud ei olnud.
Paadi kõlarid aga kannatavad päikesepaistet ja neid võib paigaldada välitingimustes-
se ehk ilmastiku kätte. Veesõidukite jaoks mõeldud helitehnika komponendid on hoopis
teitsugustest materjalidest membraanide ja tihenditega, et kõike seda kannatada ja
vastu pidada. Makkide paneelid on pritsme- ja ilmastikukindlad. Elektroonikakomponen-
did on kaitstud vee eest ning tehtud mitteoksüdeeruvatest materjalidest. Paatidesse
mõeldud makid on pikema eelsalvestamisega ehk suudavad rohkem muusikat plaadilt
meelde jätta ning suure vibratsiooni korral ikkagi lugu esitada. Paljudele makkidele on
võimalik lisada ka lisapaneel, millest saab makki juhtida nt. tekilt kui makk on
paigaldatud kajutisse.Paraku tuleb selliste asjade eest maksta mõnevõrra rohkem,
kui samasuguste autokomponentide puhul.